ผลวิจัยพบไทยอ้วนเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน

Spread the love

 

การวิจัยจากพบว่าประเทศไทยอ้วนติดอันดับ 2 ในอาเซียนมีค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกายอยู่ที่ร้อยละ 32.2 โดยประเทศที่อ้วนอันดับที่1 ได้แก่ มาเลเซีย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.2 ส่วนประเทศที่ลองมาจากประเทศไทย ได้แก่ สิงคโปร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.2 และ ฟิลิปปินส์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.5 ฯ นอกจากนี้ประชากรโลกกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ หรือกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก เข้าข่ายน้ำหนักเกิน (Overweight) และเป็นโรคอ้วน (Obesity)

กว่า 1/3 ของคนไทย มีภาวะน้ำหนักเกิน และ 1/10 อ้วน (ข้อมูลโดย ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร)

 

โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ให้ความหมายของคำว่า ภาวะน้ำหนักเกิน และ โรคอ้วน เป็นปัจจัยสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ กลุ่มโรค NCDs (Non-Communicable diseases) เป็นกลุ่มโรค ที่ไม่ได้มาจาก การติดเชื้อ จากเชื้อโรค หรือ ผ่านตัวนำโรค (พาหะ) แต่เกิดจาก ปัจจัยต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจาก ไลฟ์สไตล์ วิธีการใช้ชีวิต ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เหล้า บุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย อาหารหวาน มัน เค็มจัด และ ความเครียด เป็นต้น

กลุ่มโรค NCDs 6 โรค ได้แก่ หลอดเลือดหัวใจ และ สมองตีบตัน โรคเบาหวาน ความดัน มะเร็ง ถุงลมโป่งพอง อ้วนลงพุง

                                                         

องค์การอนามัยโลก (WHO)  เล็งเห็นว่ากลุ่มโรค NCDs  นั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และ ที่สำคัญกว่า 80% เป็นประชากรของประเทศที่กำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทย สถิติล่าสุดพบว่ามีถึง 14 ล้านคน ที่เป็นโรคกลุ่มนี้และเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตถึง 73% ก่อนอายุ60 ปี

 

เราจะรู้ได้ไงว่า..เรามีภาวะน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน เรามาดูความหมายกัน !!

 

ภาวะน้ำหนักเกิน (Overweight) คือ การมีน้ำหนักเกิน มากกว่า น้ำหนักเฉลี่ยน ประมาณ 10-20% หรือ มีค่าดัชนีมวลกาย  (BMI body mass index) อยู่ระหว่าง 23-24.9 กิโลกรัม : ตารางเมตร หรือ การมีปริมาณเนื้อเยื่อไขมัน มากเกินกว่า น้ำหนักมาตราฐาน

โรคอ้วน (Obesity) คือ ภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมันมากกว่าปกติ และได้รับพลังงานมากกว่าที่ร่างกายต้องการจึงมีการสะสมพลังงานเอาไว้ในรูปของไขมันตามอวัยวะต่างๆ เกินจากมาตราฐาน 20% ขึ้นไป หรือ มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 25 กิโลกรัม : ตารางเมตร

 

ติดตามเราผ่าน Social Media
Close