ร้านค้า ม.รามฯ ร่วมมืองดแจกถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ

Spread the love

    หลังจากที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีโครงการงดใช้ถุงพลาสติกนั้น ทางร้านค้าต่าง ๆ งดแจกถุงพลาสติก ส่วนนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีการนำถุงผ้ามาใส่สินค้าและนำภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหาร เพื่อมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณขยะพลาสติก

โดยสถิติที่อ้างจากกรมควบคุมมลพิษ คนไทยใช้ถุงพลาสติกมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี ทำให้ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ก่อนด้วยการปฏิเสธไม่รับถุงพลาสติกหรือการพกถุงผ้ามาใส่ของแทน

        ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรณรงค์ “ชาวรามฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดใช้พลาสติกและโฟม” โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าใน ม.ร.และประชากรชาวรามคำแหง งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดียิ่ง ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะจากพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนเลิกใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ “รวมพลังชาวรามฯ งดใช้ งดให้ งดรับถุงพลาสติก” ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าภายใน ม.ร. และชาวรามคำแหง งดให้ งดรับถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวัน ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือนำภาชนะส่วนตัวมาใช้ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม

 

 

ทางผู้จัดทำได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติก ทำให้ได้ทราบถึงการตื่นตัวและการให้ความร่วมมือจากทางผู้ประกอบการและผู้บริโภค

 

 

การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เกี่ยวกับผลตอบรับจากโครงการงดใช้ถุงพลาสติก และการนำวัสดุมาใช้แทน โดยคุณวงเดือน เยมดัม ร้านมินิมาร์ทของโรงอาหารสวรรคโลกให้สัมภาษณ์ว่า  เป็นไปในทิศทางที่ดี  เพราะว่าตอนนี้ ลูกค้าจะเตรียมถุงมาเอง ทั้งถุงกระดาษถุงผ้า  เขาก็จะเตรียมมากัน  ส่วนทางเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ส่วนนึง  แต่หากเขาไม่ได้เตรียมมาก็มีขอบ้างแต่เป็นส่วนน้อย  โดยส่วนมากถ้าเขาซื้อของปริมาณเยอะเค้าถึงจะขอ  ถ้าซื้อของน้อยเค้าก็ไม่รับ ถ้าเกิดลูกค้าต้องการก็จะมีเตรียมให้ คือ ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกของเราที่มีอยู่อย่างถุงที่ใช้แล้ว เอาให้ลูกค้า  ซึ่งมีความคิดเห็นคล้ายกับ คุณพรชิตา เอี่ยมสมบัติ ร้านราชาข้าวหมก ข้าวมัน ของโรงอาหารนพมาศ และคุณมาลี เกตุมรรค ร้านข้าวหมูแดง ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่และ คุณวิกาญดา สุริยัน ร้าน Fhamai  coffee ของโรงอาหารเบกพล ได้ให้สัมภาษณ์คล้ายกันเกี่ยวกับการนำวัสดุใดมาทดแทน ทางร้านใช้เป็นกล่องกระดาษแทนกล่องพลาสติก และแนะนำให้ลูกค้าราดน้ำจิ้มไปเลย แล้วลูกค้ามีการเตรียมถุงผ้ามาเองส่วนมาก หากเป็นเครื่องดื่มลูกค้าก็จะนำแก้วมาใส่เครื่องดื่มเอง

สาเหตุหลักที่ทำให้ขยะพลาสติกเยอะจนเกินควบคุม ส่วนหนึ่งมาจากมนุษย์ที่ต้องการใช้ในสิ่งที่สะดวกสบายอย่างพลาสติก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำลายระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม ปัญหาขยะพลาสติกไม่ได้เป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นปัญหาของพวกเราทุกคน จึงต้องทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด

 

แหล่งอ้างอิง

 

ติดตามเราผ่าน Social Media
Close