นักวิชาการจิตวิทยา ม.รามฯ แนะ “Make Contact” เป็นแนวทางแก้ปัญหาสภาวะความเหงา

รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยรามคำแหง ได้เผยข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยและต้นเหตุของความเหงา ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียกับการใช้ชีวิตได้ ในเชิงจิตวิยา พร้อมแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหงา ของคนที่มีความเหงา โดยการสร้าง "Make contact" การติดต่อกับผู้คนสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น อย่าอยู่คนเดียว เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะของความเหงา [video width="1280" height="720" mp4="http://ramintouch.com/wp-content/uploads/สัมภาษณ์อาจารย์-มีซับ-01.mp4"][/video] จากการเปิดเผยข้อมูลงานวิจัยของ อาจารบุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำแบบทดสอบระดับความเหงา UCLA Loneliness Scales ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา...
Close