ภาพข่าวเชิงวัฒนธรรม “ศิลปะสร้างสรรค์ยลวิถีประวัติศาสตร์ศาสนสถานวัดเทพลีลา”

ผลงานภาพข่าวเชิงวัฒนธรรมจากการประกวดในโครงการศิลปะสร้างสรรค์ยลวิถีประวัติศาสตร์ศาสนสถานวัดเทพลีลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาและการเล่าเรื่องศิลปวัฒธรรม และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทยผ่านการคิดสร้างสรรค์   ภาพที่ 1 ชื่อภาพ : “ใกล้แค่เอื้อม” ใกล้แค่เอื้อม พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของบริเวณวัดก็สามารถมองเห็นองค์พระพุทธรูปนี้ได้เหมือนว่าอยู่แค่เอื้อมมือ เจ้าของภาพ :  อรนิชา สิทธิ์เจริญไชย 6254600346     ภาพที่ 2 ชื่อภาพ : “ส่องผ่าน” ความหมายของภาพ “เป็นการสื่อถึงความทุ่มเท ความใส่ใจ ความตั้งใจของมนุษย์” สถานที่ : ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.พิษณุโลก...

เล่าเรื่องวัฒนธรรมผ่านวัดเทพลีลา

#วัดเทพลีลา บรรยากาศการทำบุญถวายสังฆทานที่วัดเทพลีลา ยังคงมีผู้คนทยอยเดินทางเข้ามาทำบุญกันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยผู้ที่เดินทางมาทำบุญได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการในการเว้นระยะห่าง ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยกันอย่างเคร่งครัด pic.twitter.com/vedOzMLpYt — RAMIntouch (@RamIntouch) March 30, 2022 ช่วงโควิดเรือโดยสารไม่แออัดและกรมท่ากรมดูแลความปลอยภัยตามมาตราการต้องรัดกุม pic.twitter.com/MaQFC22s2k — RAMIntouch (@RamIntouch) March 30, 2022 ในสมัยก่อนการเดินทางต่างๆ ใช้ทางน้ำเป็นหลัก ทั้งสัญจรเข้าเมืองออกเมือง สถานที่สำคัญต่าง ๆ จึงอยู่ริมน้ำ วัดเทพลีลาจึงอยู่ใกล้คลองแสนแสบ...
Close